Would you like to use Videezy in English?

View in different language

Gebruiksvoorwaarden

Instemming met voorwaarden

Laatst bijgewerkt op 25 mei 2018

Beide groepen hebben onderhandeld en deze overeenkomst in het Engels uitgevoerd en deze vertaling is voor het gemak verstrekt. Als er een conflict is tussen de Engelse versie en de vertaling, prevaleert de Engelse versie. Klik hier voor de Engelse versie.

Deze gebruiksvoorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u, hetzij persoonlijk of namens een entiteit ("u") en Eezy Inc. of andere Eezy-merken ("Videezy", "Vecteezy", "Themezy", "Brusheezy" ) ("Wij", "ons" of "onze"), met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de https://www.videezy.com/ website en andere mediabeelden, mediakanalen, mobiele websites of mobiele applicatie gerelateerd, gekoppeld of anderszins daarmee verbonden (gezamenlijk, de "Site"). Door het bezoeken van de Site gaat u ermee akkoord dat u deze gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en begrepen en stemt ermee in dat u hieraan verbonden bent. Dit geldt ook voor de Communityrichtlijnen die in deze gebruiksvoorwaarden zijn verwerkt. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN DAN IS HET VERBODEN DE SITE TE GEBRUIKEN EN DIENT U DEZE ONMIDDELLIJK TE VERLATEN.

Aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de Site kunnen worden geplaatst, worden hier uitdrukkelijk als referentie opgenomen. We behouden ons het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment en om welke reden dan ook te wijzigen of aan te passen. We zullen u op de hoogte houden van eventuele wijzigingen door de datum "Laatst bijgewerkt" van deze gebruiksvoorwaarden bij te werken en wij zijn dan ook niet verplicht elke verandering apart aan u door te geven. Het is uw verantwoordelijkheid om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te herzien om op de hoogte te blijven van updates. U bent onderhevig aan wijzigingen in eventuele herziene versies van de gebruiksvoorwaarden, wordt geacht hiervan op de hoogte gesteld te zijn en deze te hebben aanvaard als u gebruik blijft maken van de Site na de datum waarop deze herziene gebruiksvoorwaarden zijn geplaatst.

De informatie op de Site is er niet voor bedoeld om verspreid te worden of door een persoon of entiteit gebruikt te worden onder wat voor wetgeving- en in welk land dan ook waar de distributie of het gebruik van de informatie in strijd is met wet of regelgeving waardoor wij genoodzaakt zijn aan de registratievereisten te voldoen binnen dit land of deze wet. Dit betekent dat iedereen die ervoor kiest de Site te bezoeken vanaf andere locaties, dit doet op eigen initiatief en verantwoordelijk zijn voor het volgen van de locale wetten, voor zover dit van toepassing is.

De site is bedoeld voor gebruikers die ten minste 16 jaar oud zijn. Alle gebruikers die minderjarig zijn in het rechtsgebied waarin zij wonen (meestal jonger dan 18 jaar) moeten toestemming hebben- en onder direct toezicht staan van diens ouder of voogd om de Site te mogen gebruiken. Als u minderjarig bent, moet u uw ouder of voogd deze gebruiksvoorwaarden laten lezen en hiermee akkoord laten gaan voordat u de Site mag bezoeken.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Tenzij anders aangegeven, is de Site ons eigendom en alle broncode, databases, functionaliteit, software, websiteontwerpen, audio, video, tekst, foto's en grafische afbeeldingen op de Site (samen de "Inhoud") en de handelsmerken, servicemerken en logo's die daarin zijn opgenomen (de "Merken") zijn ons eigendom, worden door ons beheerd of zijn onderhevig aan onze licentie en worden beschermd door auteursrecht, handelsmerkwetten en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentiewetten van de Verenigde Staten, buitenlandse rechtsgebieden, en internationale conventies. De Inhoud en de Merken worden op de Site op een “zoals het is"-basis aangeboden en zijn informatief en uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze gebruiksvoorwaarden, mag geen enkel deel van de site en geen inhoud of tekens worden gekopieerd, gereproduceerd, geaggregeerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, publiekelijk weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, in licentie gegeven of anderszins worden geëxploiteerd, voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Op voorwaarde dat u in aanmerking komt om de Site te gebruiken, krijgt u een beperkte licentie voor toegang tot- en gebruik van de Site en om een ​​kopie te downloaden of af te drukken van elk deel van de Inhoud waartoe u op de juiste manier toegang hebt verkregen uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Wij behouden ons alle rechten voor die niet expliciet aan u zijn toegeschreven met betrekking tot de Site, de Inhoud en de Merken

GEBRUIKERSVERTEGENWOORDIGINGEN

Door de Site te gebruiken, verklaart en garandeert u dat: (1) alle registratie-informatie die u verstrekt, waar, nauwkeurig, actueel en volledig is; (2) u de juistheid van dergelijke informatie zult handhaven en dergelijke registratiegegevens onmiddellijk zult bijwerken waar nodig; (3) u de wettelijke bevoegdheid heeft en ermee akkoord gaat om te voldoen aan deze gebruiksvoorwaarden (4) u bent niet jonger dan 16 jaar; (5) u bent geen minderjarige bent in het rechtsgebied waar u woont, of als u een minderjarige bent, toestemming heeft gekregen van ouders om de Site te gebruiken; (6) u geen toegang zult krijgen tot de Site via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, hetzij via een bot, script of anderszins; (7) u de Site niet zult gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en (8) uw gebruik van de Site geen toepasselijke wet- of regelgeving zal overtreden.

Als u informatie verstrekt die onjuist, niet actueel of onvolledig is, hebben wij het recht uw account te schorsen of te beëindigen en al het huidige of toekomstige gebruik van de site (of een deel daarvan) te weigeren.

GEBRUIKERSREGISTRATIE

Voor een account, het afsluiten van een Premium-abonnement en / of het kopen van krediet, moet u zich mogelijk registreren bij de Site. U stemt ermee in om uw wachtwoord vertrouwelijk te houden en bent verantwoordelijk voor al het gebruik van uw account en wachtwoord. We behouden ons het recht voor om een ​​gebruikersnaam die u selecteert te verwijderen, terug te vorderen of te wijzigen als we van mening zijn dat een dergelijke gebruikersnaam ongepast, obscuur of anderszins aanstootgevend is.

VERGOEDINGEN EN BETALING

We accepteren de volgende betaalmethoden:

 • Visa
 • MasterCard
 • American Express
 • Ontdekken:
 • PAYPAL

Mogelijk zijn er kosten verbonden aan het verkrijgen van toegang tot een aantal van onze services. U stemt ermee in om actuele, volledige en correcte aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die via de Site worden gedaan. U stemt er verder mee in om uw account- en betalingsgegevens, inclusief e-mailadres, factuur- / postadres, betalingsmethode en vervaldatum van de betaalkaart, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen. We factureren u via een online factureringsaccount voor aankopen die u doet via de site. Omzetbelasting wordt toegevoegd aan de prijs van aankopen zoals door ons nodig geacht. We kunnen de prijzen op elk moment wijzigen. Alle betalingen zijn in Amerikaanse dollars.

U stemt ermee in om alle kosten of vergoedingen te betalen die bij uw aankopen horen en u geeft ons het recht om de door uw gekozen betalingsprovider om dergelijke bedragen te vragen. Als uw aankoop onderworpen is aan terugkerende kosten, stemt u ermee in dat wij uw betaalmethode op periodieke basis in rekening brengen zonder voorafgaande goedkeuring voor elke terugkerende vergoeding, totdat u ons op de hoogte brengt van uw annulering. We behouden ons het recht voor om foutieve prijzen te corrigeren, zelfs als we al om betaling hebben gevraagd of deze hebben ontvangen. We behouden ons ook het recht voor om een ​​bestelling die via de site is gedaan te weigeren.

ANNULERING

Het downloadkrediet dat u op Videezy koopt, kunt u slechts eenmalig gebruiken. Als u het krediet dat u heeft aangeschaft niet heeft verbruikt en uw geld terug wilt, neem dan binnen 14 dagen contact op met de klantenservice.

Als u niet tevreden bent met onze services, kunt u een e-mail sturen naar [email protected] of ons bellen op 1-888-473-8050

VERBODEN ACTIVITEITEN

U mag de Site niet openen of gebruiken voor een ander doeleinde dan wij voor ogen hebben. De site mag niet worden gebruikt voor commerciële activiteiten, behalve diegene die specifiek door ons zijn goedgekeurd of worden gesteund.

Als gebruiker van de site gaat u ermee akkoord:

 1. Geen ongeoorloofd gebruik van de Site te maken, inclusief het verzamelen van gebruikersnamen en / of e-mailadressen van gebruikers via elektronische of andere middelen voor het verzenden van ongevraagde e-mail, of gebruikersaccounts aan te maken met geautomatiseerde middelen of onder valse voorwendselen.
 2. De beveiligingsgerelateerde functionaliteiten van de Site niet te omzeilen, uit te schakelen of deze anderszins te manipuleren. Hieronder vallen ook de functies die het gebruik- of het kopiëren van Inhoud verhinderen of beperken of beperkingen op het gebruik van de Site en / of de Inhoud die daarin is vastgelegd afdwingen.
 3. Ons en andere gebruikers niet te misleiden of op te lichten, met name op het gebied van het proberen te verkrijgen van gevoelige accountgegevens zoals bijvoorbeeld de wachtwoorden van gebruikers.
 4. Onze ondersteunende services niet te misbruiken of valse meldingen te maken met betrekking tot wangedrag of pesterijen.
 5. Het systeem niet te gebruiken op een geautomatiseerde wijze, zoals door het gebruik van scripts om opmerkingen of berichten te verzenden of gebruik te maken van datamining, robots of vergelijkbare tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens.
 6. De Site of de netwerken of diensten verbonden met de Site niet te verstoren of ten laste te brengen.
 7. Zich niet voor te doen als een andere gebruiker of persoon of de gebruikersnaam van een andere gebruiker te gebruiken.
 8. De informatie die u verkregen heeft van de Site niet te gebruiken om iemand anders lastig te vallen, te misbruiken of te schaden.
 9. De software die een onderdeel van de Site vormt niet te ontcijferen, decompileren, reverse-engineeren of uit elkaar te halen. op welke manier dan ook.
 10. De maatregelen van de Site die zijn ontworpen om de toegang tot de Site of een deel van de Site te voorkomen of te beperken niet te omzeilen.
 11. Onze werknemers of agenten die betrokken zijn bij het leveren van een deel van de Site aan u niet lastig te vallen, irriteren, intimideren of te bedreigen.
 12. De copyright- of andere eigendomsrechten-kennisgeving van Inhoud op de Site niet te verwijderen.
 13. De software van de Site, inclusief maar niet beperkt tot alle Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code niet te kopiëren of aan te passen.
 14. Virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal, waaronder overmatig gebruik van hoofdletters en spam (herhaaldelijk plaatsen van repetitieve tekst), die de functies, bediening of onderhoud van een partij verstoort niet te uploaden of verzenden.
 15. Materiaal dat fungeert als een passief of actief mechanisme voor het verzamelen of verzenden van informatie, inclusief maar niet beperkt tot duidelijke grafische uitwisselingsformaten ("gifs"), 1x1 pixels, webbugs, cookies of andere soortgelijke apparaten (soms aangeduid als "spyware" of "passieve verzamelmechanismen" of pcms ") niet te uploaden of te verzenden, of dit proberen te doen.
 16. Geen geautomatiseerd systeem te starten, ontwikkelen of distribueren, inclusief maar niet beperkt tot spiders, robots, cheats, scrapers of offline-lezers die toegang hebben tot de site of deze gebruiken, of het starten van een ongeautoriseerd script of andere software (met uitzondering van het standaardgebruik van de zoekmachine of het gebruik van de internetbrowser)
 17. Ons en/of de Site niet te kleineren of anderszins te schaden.
 18. De Site niet op een manier die niet in overeenstemming is met toepasselijke wet- en regelgeving te gebruiken.
 19. De Inhoud niet zonder correcte naamsvermelding te gebruiken.
 20. De Inhoud niet op een manier te gebruiken die niet voldoet aan de specifieke licenties van de Inhoud.

DOOR DE GEBRUIKER GEGENEREERDE BIJDRAGEN

De Site kan u uitnodigen om te chatten, een bijdrage te leveren aan of deel te nemen aan blogs, message boards, online forums en andere functies, en kan u de gelegenheid bieden om te creëren, in te dienen, te posten, weer te geven, te verzenden, uit te voeren, te publiceren, te verspreiden, of inhoud en materialen uitzenden naar ons of op de site, inclusief maar niet beperkt tot tekst, geschriften, video, audio, foto's, grafische afbeeldingen, opmerkingen, suggesties of persoonlijke informatie of ander materiaal (gezamenlijk "bijdragen"). Bijdragen kunnen zichtbaar zijn voor andere gebruikers van de site en via websites van derden. Als zodanig kunnen alle bijdragen die u verzendt, als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk worden behandeld. Wanneer u bijdragen maakt of deze beschikbaar maakt, verklaart en garandeert u dat:

 1. Het maken, verspreiden, verzenden, openbaar weergeven of uitvoeren en het openen, downloaden of kopiëren van uw bijdragen geen inbreuk maakt op de eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht, patent, handelsmerk, handelsgeheim of de morele rechten van een derde partij.
 2. U de maker en eigenaar bent van- of de benodigde licenties, rechten, toestemmingen, releases heeft om de Site en andere gebruikers van de Site te machtigen deze te gebruiken op elke manier die door de Site en deze gebruiksvoorwaarden wordt overwogen.
 3. U de schriftelijke toestemming, vrijgave en / of toestemming van elke identificeerbare individuele persoon in uw Bijdragen om de naam of beeltenis van elke identificeerbare individuele persoon te gebruiken heeft om inclusie en gebruik van uw Bijdragen mogelijk te maken op elke manier die wordt overwogen door de Site en deze gebruiksvoorwaarden.
 4. Uw Bijdragen niet onjuist, onnauwkeurig of misleidend zijn.
 5. Uw Bijdragen geen ongevraagde of ongeautoriseerde advertenties, promotiemateriaal, piramidespelen, kettingbrieven, spam, massa-mailings of andere vormen van verzoeken zijn.
 6. Uw Bijdragen niet obsceen, smerig, gewelddadig, intimiderend, lasterlijk, pornografisch of anderszins aanstootgevend (zoals door ons bepaald) zijn.
 7. Uw Bijdragen anderen niet kleineren, intimideren, of misbruiken.
 8. Uw Bijdragen niet pleiten voor de gewelddadige omverwerping van een regering of het aanzetten, aanmoedigen of bedreigen van fysieke schade aan een ander.
 9. Uw Bijdragen niet in strijd zijn met een toepasselijke wet, regelgeving of regel.
 10. Uw Bijdragen niet in strijd zijn met de privacy- of publiciteitsrechten van derden.
 11. Uw Bijdragen geen materiaal bevat dat persoonlijke informatie opvraagt ​​van iemand onder de 18 jaar of mensen onder de 18 op een seksuele of gewelddadige manier misbruikt.
 12. Uw Bijdragen niet in strijd zijn met federale wetten of staatswetten met betrekking tot kinderpornografie, of anderszins bedoeld om de gezondheid of het welzijn van minderjarigen te beschermen.
 13. Uw Bijdragen niet anderszins in overtreding zijn, of verwijzen naar materiaal dat in overtreding is met de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden of welke toepasselijke wet- of regelgeving dan ook.

Gebruik van de Site dat de regels in deze Gebruiksvoorwaarden overtreedt kan leiden tot onder anderen de beëindiging of schorsing van uw recht om de Site te gebruiken.

RICHTLIJNEN VOOR RECENSIES EN OPMERKINGEN

We kunnen u plekken op de Site bieden waar u opmerkingen / recensies achter kunt te laten. Wanneer u een recensie of reactie plaatst, moet u voldoen aan de volgende criteria: (1) u moet ervaring hebben met de persoon, entiteit en / of inhoud die wordt beoordeeld; (2) uw opmerkingen / recensies mogen geen beledigende godslastering, of beledigende, racistische, aanstootgevende of haattaal bevatten; (3) uw opmerkingen / beoordelingen mogen geen discriminerende verwijzingen bevatten gebaseerd op religie, ras, geslacht, nationale afkomst, leeftijd, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, genderidentiteit of handicap; (4) uw opmerkingen / beoordelingen mogen geen verwijzingen naar illegale activiteiten bevatten; (5) u moet niet verbonden zijn met concurrenten als u negatieve opmerkingen / beoordelingen plaatst; (6) u zou geen campagne moeten organiseren die anderen aanmoedigt om commentaren / overzichten, positief of negatief te posten.

We kunnen opmerkingen / recensies accepteren, weigeren of verwijderen. We zijn absoluut niet verplicht om commentaren / beoordelingen in te zien of opmerkingen / beoordelingen te verwijderen, zelfs als iemand opmerkingen / recensies aanstootgevend of onnauwkeurig acht. Recensies worden niet ondersteund alleen omdat deze zichtbaar zijn op de Site en vertegenwoordigen niet noodzakelijk onze mening of de mening van een van onze partners. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige beoordeling of voor claims, aansprakelijkheden of verliezen die voortvloeien uit een beoordeling. Door een beoordeling te plaatsen, geeft u ons het niet-exclusieve, wereldwijde, royalty-vrije, volledig betaalde en toewijsbare recht deze te reproduceren, wijzigen, vertalen, verzenden of op welke manier dan ook weer te geven en / of te verspreiden.

SOCIALE MEDIA

Als onderdeel van de functionaliteit van de Site kunt u uw account koppelen aan onlineaccounts die u heeft bij externe serviceproviders (elk dergelijk account, een "Third-Party Account") door: (1) het verstrekken van uw inloggegevens van uw Third-Party Account via de Site; of (2) ons toegang verlenen tot uw Third-Party Account, zoals is toegestaan ​​onder de toepasselijke algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van elke externe account. U verklaart en garandeert dat u gerechtigd bent om de inloggegevens van uw Third-Party Account aan ons bekend te maken en / of ons toegang te verlenen tot uw externe account, zonder dat u enige van de bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van het toepasselijke Third-Party Account overtreedt en zonder ons te verplichten om vergoedingen te betalen of om ons gebruiksbeperkingen op te leggen door de externe dienstverlener van uw Third-Party Account. Door ons toegang te geven tot Third-Party Accounts, begrijpt u dat (1) wij de inhoud die u heeft verstrekt en opgeslagen heeft in uw Third-Party Account (het 'Sociale Netwerk') kunnen openen, beschikbaar kunnen stellen en kunnen opslaan (indien van toepassing). Deze inhoud is beschikbaar op- en via de Site (via uw account), inclusief (maar niet beperkt tot) vriendenlijsten en (2) we kunnen aanvullende informatie aan u verstrekken en van uw Third-Party Account ontvangen. Hiervan wordt u op de hoogte gebracht wanneer u uw account linkt aan uw Third-Party Account. Afhankelijk van de door u gekozen Third-Party Account en de privacy-instellingen die u heeft ingesteld in dergelijke accounts, kan persoonlijk identificeerbare informatie die u op uw Third-Party Account plaats beschikbaar zijn op- en via uw account op onze site. Let op: als een Third-Party Account of de bijbehorende service niet langer beschikbaar is of als onze toegang tot dergelijke accounts wordt beëindigd door de serviceprovider, is de inhoud van sociale netwerken mogelijk niet langer beschikbaar op- en via de site. U kunt op elk moment de verbinding tussen uw account op de Site en uw Third-Party Account uitschakelen. HOUD ER REKENING MEE DAT UW RELATIE MET DE SERVICELEVERANCIERS VAN THIRD-PARTY ACCOUNTS MET BETREKKING TOT HET DESBETREFFENDE ACCOUNT ENKEL ONDER DE OVEREENKOMST MET DEZE SERVICELEVERANCIERS VALT. We controleren de content die op Social Media wordt geplaatst niet: ook niet op nauwkeurigheid, legaliteit of inbreuk en zijn dan ook niet verantwoordelijk voor deze content. U kunt de verbinding tussen de Site en uw Third-Party Accounts verbreken door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens of via uw accountinstellingen (indien van toepassing). We zullen proberen alle informatie te verwijderen die op onze servers is opgeslagen en die is verkregen via dergelijke externe accounts, met uitzondering van de gebruikersnaam en profielfoto die mogelijk in verband worden gebracht met uw account.

INZENDINGEN

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie met betrekking tot de site ("Inzendingen") die u aan ons verstrekt, niet-vertrouwelijk zijn en ons eigendom worden. Wij bezitten de exclusieve rechten, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, en hebben recht op het onbeperkte gebruik en de verspreiding van deze Inzendingen voor alle wettelijke, commerciële of andere doeleinden, zonder erkenning of compensatie voor te hoeven bieden. U doet hierbij afstand van alle morele rechten op dergelijke Inzendingen en u garandeert hierbij dat dergelijke Inzendingen origineel van u zijn of dat u het recht heeft om dergelijke Inzendingen in te dienen. U geeft hiermee het recht op om ons te betichten al dan niet te beschuldigen van verdachte of werkelijke inbreuk.

WEBSITES EN INHOUD VAN DERDEN

Deze Site kan links naar andere websites ("Websites van Derden") bevatten, evenals artikelen, foto's, teksten, afbeeldingen, banners, ontwerpen, muziek, geluid, video, informatie, applicaties, software en andere inhoud of items die toebehoren aan- of afkomstig zijn van derden ("Inhoud van derden"). Dergelijke websites van derden en hun inhoud worden mogelijk niet door ons gecontroleerd op nauwkeurigheid, juistheid of volledigheid en wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor websites van derde partijen waartoe toegang wordt verkregen via de site. Dat wij websites van derden of content van deze websites opnemen, er naar linken of het gebruik (of de installatie) ervan toestaan, betekend niet dat wij de content ook daadwerkelijk goedkeuren of de eventuele meningen delen. Als u de Site verlaat en de websites van derden opent of de inhoud van deze websites gebruikt of installeert, doet u dit op eigen risico. Wees ervan bewust dat in dat geval deze Gebruiksvoorwaarden niet langer van toepassing zijn. U dient de toepasselijke voorwaarden en het beleid (inclusief de wijzen waarop wordt omgegaan met privacy en gegevensverzameling) van elke website die u via de Site bezoekt door te nemen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor welke aankopen u ook doet bij websites van derden. Dit proces verloopt tussen u en het desbetreffende bedrijf. U stemt ermee in en erkent dat wij niets te maken hebben met de producten of services die aangeboden worden op websites van derden: schade die wordt geleden aan de hand van de aanschaf van bovengenoemde services of producten is op geen enkele manier op ons te verhalen. Daarnaast verklaart u dat eventuele schade of geleden verlies door content op de websites van derden of door contact met deze websites niet op ons te verhalen is.

ADVERTEERDERS

We staan ​​adverteerders toe om hun advertenties en andere informatie op bepaalde delen van de Site weer te geven, zoals sidebar-advertenties of banner-advertenties. Als u een adverteerder bent, draagt ​​u de volledige verantwoordelijkheid voor alle advertenties die u op de site plaatst en voor alle diensten die op de site worden aangeboden of voor producten die via die advertenties worden verkocht. Verder garandeert en verklaart u als adverteerder dat u alle rechten en bevoegdheid bezit om advertenties op de Site te plaatsen, inclusief, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten, publiciteitsrechten en contractuele rechten. Als adverteerder gaat u ermee akkoord dat dergelijke advertenties zijn onderworpen aan onze Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") Kennisgeving en Beleidsbepalingen zoals hieronder beschreven, en u begrijpt en gaat ermee akkoord dat er geen terugbetaling of andere compensatie voor DMCA takedown-gerelateerde problemen zal zijn. We bieden enkel de ruimte om dergelijke advertenties te plaatsen en we hebben geen andere relatie met adverteerders.

VERENIGDE STATEN REGERINGSRECHTEN

Onze diensten zijn "handelsartikelen" zoals gedefinieerd in Federal Acquisition Regulation ("FAR") 2.101. Als er gebruik wordt gemaakt van onze services door- of namens een bureau dat niet onder het Department of Defense ("DOD") valt, zijn onze services onderworpen aan de voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden in overeenstemming met FAR 12.212 (voor computersoftware) en FAR 12.211 ( voor technische gegevens). Als er gebruik wordt gemaakt van onze services door- of namens een bureau binnen het ministerie van Defensie, zijn onze services onderworpen aan de voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden in overeenstemming met de Defense Federal Acquisition Regulation ("DFARS") 227.7202-3. Bovendien is DFARS 252.227-7015 van toepassing op technische gegevens die door de DOD zijn verkregen. Deze VS. De clausule van de Government Rights vervangt en overtreft een andere FAR-, DFARS- of andere clausule of bepaling die regeringsrechten op computersoftware of technische gegevens onder deze gebruiksvoorwaarden regelt.

SITEBEHEER

We behouden ons het recht voor (maar zijn niet verplicht) om: (1) de Site te controleren op overtredingen van deze Gebruiksvoorwaarden; (2) passende juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die, in onze mening, de wet of deze gebruiksvoorwaarden schendt en dit te melden aan wetshandhavingsinstanties; (3) toegang te weigeren tot de Site en zonder restricties de beschikbaarheid van uw Inzendingen te beperken (voor zover technisch mogelijk) als wij van mening zijn dat dit gerechtvaardigd is; (4) inhoud die te groot is of op welke manier dan ook belastend is voor onze systemen te verwijderen of uit te schakelen als wij van mening zijn dat dit juist is; en (5) de Website anderszins te beheren op een manier die is ontworpen om onze rechten en eigendommen te beschermen en om de goede werking van de Site te vergemakkelijken.

PRIVACYBELEID

De privacy van uw gegevens en de beveiliging hiervan vinden wij erg belangrijk. Door de Site te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan ons Privacybeleid dat op de Site wordt geplaatst en dat is opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden. Houd er rekening mee dat de site wordt gehost in de VS. Als u de Site vanuit de Europese Unie, Azië of andere regio's van de wereld bezoekt met wetten of andere vereisten die van toepassing zijn op het verzamelen, gebruiken of vrijgeven van persoonlijke gegevens die verschillen van toepasselijke wetgeving in de VS en u blijft de Site gebruiken (en ondertussen dus ook data blijft verzenden naar de V.S.) dan geeft u hiermee expliciete toestemming om deze data te laten verzenden en verwerken in de V.S. Wij accepteren niet bewust informatie van kinderen jonger dan 16 jaar, vragen deze informatie ook niet aan en we richten onze marketing ook niet op deze doelgroep. Dit houdt in dat ons houden aan de Children‘s Online Privacy Protection Act (COPA), en als we te weten komen dat iemand jonger dan 16 jaar ons persoonlijke informatie heeft verstrekt zonder de vereiste en verifieerbare ouderlijke toestemming, wij die informatie zo snel als redelijkerwijs mogelijk is verwijderen van de website.

DIGITALE MILLENNIUM COPYRIGHT ACT (DMCA) KENNISGEVING EN BELEID

DMCA-melding over inbreuk op auteursrecht

Eezy Inc. (of alle eigendommen / merken onder Eezy) ("Eezy") respecteert het intellectuele eigendom van anderen en verwacht van u dat u hetzelfde respect toont bij het bezoeken en gebruiken van de Site.

Procedure voor het indienen van claims wegens inbreuk op het auteursrecht:

Als u van mening bent dat uw werk (dat auteursrechtelijk beschermd is) is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht en toegankelijk is op de site, dient u onze auteursrechtagent dit te laten weten (middels een "Notificatie"), zoals uiteengezet in de Digital Millennium Copyright Act van 1998 (" DMCA "). Om te zorgen dat u melding zich houdt aan de DMCA, moet een melding van vermeende inbreuk een schriftelijke mededeling zijn aan de aangewezen auteursrechtagent die de Site vertegenwoordigt. Houd er rekening mee dat u volgens de federale wetgeving aansprakelijk kan worden gesteld voor schade als u een onjuiste voorstelling van zaken maakt in een kennisgeving. Als u er niet zeker van bent of materiaal dat zich op de Site bevindt of waarnaar de Site verwijst inbreuk maakt op uw auteursrecht, moet u overwegen om eerst contact op te nemen met een advocaat.

De Notificatie moet het volgende bevatten:

 1. Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarvan wordt beweerd dat het is geschonden.
 2. Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat het is geschonden, of, als meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele website onder één enkele Notificatie vallen, een representatieve lijst van dergelijke werken op die site.
 3. Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of het onderwerp is van een inbreuk en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden geweigerd, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om de Site in staat te stellen het materiaal te vinden.
 4. Informatie die redelijkerwijs voldoende is om de Site in staat te stellen contact op te nemen met de klagende partij, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarop de klagende partij kan worden gecontacteerd.
 5. Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd, niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet.
 6. Een verklaring dat de informatie in de Notificatie juist is en dat de klagende partij (onder ede stelt dat deze) gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop naar verluidt inbreuk is gemaakt.
 7. De bovenstaande informatie moet als een schriftelijke Notificatie worden ingediend bij de volgende aangewezen agent van Eezy:
DMCA AGENT: Shawn Rubel
2413 Nashville Road, Suite B13
Bowling Green, KY 42104
info [at] eezy.com

HOUD ER REKENING MEE DAT, VOLGENS DE FEDERALE WETGEVING, U ONDERHEVIG KAN ZIJN AAN ZWARE CIVIELE SANCTIES ALS U VALSE CLAIMS MAAKT DAT ONLINE MATERIAAL INBREUK MAAKT OP DE AUTEURSRECHTEN. HIERONDER VALLEN MONETAIRE SCHADEVERGOEDINGEN, KOSTEN VAN HET HOF EN KOSTEN VAN ADVOCATEN VAN ONS, ANDERE BEZITTERS VAN DE AUTEURSRECHTEN OF ANDERE LICENTIEHOUDERS DIE SCHADE LIJDEN DOOR UW VALSE CLAIMS. EEN VALSE TEGEN-NOTIFICATIE WORDT GEZIEN ALS MEINEED.

Deze informatie mag niet worden opgevat als juridisch advies, voor meer informatie over de vereiste informatie voor geldige DMCA-kennisgevingen, zie 17 U.S.C. 512 (c)(3).

TERMIJN EN BEËINDIGING

Deze gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht terwijl u de site gebruikt. ZONDER BEPERKING VAN ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN BEHOUDEN WIJ HET RECHT OM ZONDER KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID WIE DAN OOK OF OM WAT VOOR REDEN DAN OOK TOEGANG TOT DE SITE (INCLUSIEF HET BLOKKEREN VAN BEPAALDE IP-ADDRESSEN) TE VERBIEDEN ONDER ANDEREN VOOR HET OVERTREDEN VAN REGELS MET BETREKKING TOT REPRESENTATIE OF GARANTIE DIE GEVONDEN KUNNEN WORDEN IN DEZE GEBRUKSVOORWAARDEN OF DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. WIJ KUNNEN UW DE TOEGANG TOT- OF HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE WEIGEREN OF UW ACCOUNT EN ALLE CONTENT OF INFORMATIE DIE HIEROP IS GEPOST OP ELK MOMENT, ZONDER WAARSCHUWING, VERWIJDEREN ALS WIJ DIT ALS GENOODZAAKT ZIEN.

Als we uw account om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, is het u verboden zich te registreren, opnieuw te registreren en / of een nieuw account aan te maken onder uw naam, een valse of geleende naam of de naam van een derde partij, zelfs als u namens deze derde partij zou optreden. Naast het beëindigen of opschorten van uw account, behouden we ons het recht om gepaste juridische stappen te ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot civielrechtelijk, strafrechtelijk en gerechtelijk verhaal.

WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN

We behouden ons het recht voor om de inhoud van de site op elk gewenst moment of om welke reden dan ook en zonder kennisgeving te wijzigen, aan te passen of te verwijderen. We zijn echter niet verplicht om welke informatie dan ook op onze Site bij te werken. We behouden ons ook het recht voor om de site geheel of gedeeltelijk zonder kennisgeving te wijzigen of te beëindigen. We zijn niet aansprakelijk voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de site.

We kunnen niet garanderen dat de site te allen tijde beschikbaar zal zijn. Hoewel we ten alle tijden zullen pogen om dergelijke situaties te voorkomen, is het mogelijk dat we hardware-, software- of andere problemen ervaren of onderhoud aan de site moeten uitvoeren, met onderbrekingen, vertragingen of fouten tot gevolg. We behouden ons het recht voor om de site te allen tijde of om welke reden dan ook zonder kennisgeving aan u te wijzigen, herzien, bij te werken, op te schorten, te beëindigen of anderszins te wijzigen. U stemt ermee in dat wij op geen enkele manier aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot- of gebruik te maken van de Site tijdens enige downtime of eventuele beëindiging van de Site. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden verplicht ons om de Site te onderhouden en te ondersteunen of om correcties, updates of releases aan te bieden die hiermee te maken hebben.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de site worden beheerd door- en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Commonwealth van Kentucky die van toepassing op overeenkomsten zijn en volledig worden uitgevoerd binnen de Commonwealth van Kentucky, ongeacht de conflicterende rechtsbeginselen.

GESCHILLENBESLECHTING

Alle controversiële zaken, claims en geschillen in verband met deze gebruiksvoorwaarden (elk een "geschil" en gezamenlijk de "geschillen"), aan de aandacht gebracht door u of ons (individueel, een "partij" en gezamenlijk de "partijen") ), worden beslecht door middel van arbitrage volgens de Commercial Arbitration Rules van de American Arbitration Association of het International Centre for Dispute Resolution en niet via procesrechtspraak. Indien de Partijen een Geschil niet kunnen oplossen door middel van informele onderhandelingen, kan het handhavingsbevel met betrekking tot het besluit van de arbiter worden afgedwongen door een rechtbank die bevoegd is om de titel zelf, de betrokken partij of zijn vermogen te beoordelen. De arbitrageprocedure wordt gevoerd in de staat Kentucky en in de regio Warren. De arbitrageprocedure zal in het Engels worden gevoerd. Slechts één arbiter zal de arbitrageprocedure voorzitten. Elke partij zal haar eigen kosten dragen die voortvloeien uit de arbitrageprocedure. Indien nodig of handig, zullen deze gebruiksvoorwaarden worden uitgelegd en toegepast in overeenstemming met de wetten van de staat Kentucky, met uitzondering van de conflictregels.

 • In het geval van een conflict tussen deze gebruiksvoorwaarden en een licentieovereenkomst gesloten met de Site, hebben de voorwaarden van de betreffende licentieovereenkomst voorrang.
 • Deze Gebruiksvoorwaarden mogen niet worden geïnterpreteerd tegen- of in het voordeel van enige partij, maar in overeenstemming met de eerlijke betekenis van de taal in deze Overeenkomst. De ongeldigheid of inefficientie van onderdelen van deze Gebruiksvoorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid of afdwingbaarheid van de balans van dit instrument.

CORRECTIES

Er kan informatie op de Site aanwezig zijn met typefouten, onnauwkeurigheden of weglatingen, inclusief beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en de informatie op de Site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken.

DISCLAIMER

DE SITE WORDT GELEVERD OP EEN “AS IS“-BASIS IS EN EEN “AS AVAILABLE“-BASIS U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW DE SITE EN ONZE DIENSTEN OP UW EIGEN RISICO GEBRUIKT. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJZEN WE ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, IN VERBAND MET DE SITE EN UW GEBRUIK DAARVAN AF, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, DE IMPLICIETE GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE JUISTHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE SITE OF DE CONTENT VAN ELKE WEBSITES DIE VERBONDEN ZIJN AAN DE SITE EN WIJ ZULLEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID AANVAARDEN VOOR EVENTUELE (1) FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN VAN INHOUD EN MATERIALEN, (2) PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VAN WELKE AARD DAN OOK, HET GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE, (3) ENIGE ONRECHTMATIGE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE VEILIGE SERVERS EN / OF ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN / OF FINANCIËLE GEGEVENS DIE DAARIN WORDEN OPGESLAGEN (4) ENIGE ONDERBREKING OF BEËINDIGING VAN TRANSMISSIE NAAR OF VAN DE SITE (5) ) ALLE BUGS, VIRUSSEN, TROJAN-PAARDEN, OF DERGELIJKE, DIE DOOR DE WEG VAN DERDEN AAN DE SLAG WORDEN VERZONDEN EN / OF (6) EVENTUELE FOUTEN OF WEGLATINGEN IN IEDERE INHOUD EN MATERIALEN OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN ELK SOORT VIA DE SITE. WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE DOOR EEN DERDE PARTIJ, WEBSITES MET EEN HYPERLINK OF WELKE WEBSITE OF MOBIELE APPLICATIE DAN OOK VIA DE SITE WORDEN AANGEBODEN OF WAARVOOR GEADVERTEERD EN ZIJN DAN OOK OP GEEN ENKELE MANIER VERANTWOORDELIJK OM DE TRANSACTIES TUSSEN U EN DEZE ANDERE PARTIJEN TE OVERZIEN. GEBRUK UW EIGEN INSTINCT TIJDENS DE AANSCHAF VAN EEN PRODUCT OF EEN SERVICE.

BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL ZIJN WIJ OF ONZE DIRECTEUREN, MEDEWERKERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF STRAFRECHTELIJKE SCHADE, MEDE ALS VERLIES VAN WINST, VERLOREN INKOMSTEN, VERLIES VAN GEGEVENS, OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE SITE, ZELFS ALS WE OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ONZE VERANTWOORLIJKHEID ZAL IN ALLE GEVALLEN GELIMITEERD ZIJN TOT HET KLEINSTE BEDRAG, ALS ER AL SPRAKE IS VAN ENIGE VERANTWOORDELIJKHEID. BEPAALDE WETTEN IN BEPAALDE STATEN STAAN LIMITATIES OP GARANTIES OF DE UITSLUITING OF LIMITATIE VAN BEPAALDE SCHADE NIET TOE. ALS DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING, EN KUNT U EXTRA RECHTEN HEBBEN.

SCHADELOOSSTELLING

U stemt ermee in om de Site, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, licentiegevers, werknemers, agenten en externe informatieleveranciers, werknemers en onafhankelijke aannemers te verdedigen, te vrijwaren tegen verlies, juridische procedure, schade, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief, maar niet beperkt tot advocatenkosten) die voortvloeien uit (1) uw bijdragen; (2) gebruik van de site; (3) schending van deze gebruiksvoorwaarden; (4) elke inbreuk op uw verklaringen en garanties uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden; (5) uw schending van de rechten van een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten; of (6) uw gedrag, inclusief maar niet beperkt tot schadelijk gedrag jegens elke andere gebruiker van de Site waarmee u verbonden bent via de Site.

GEBRUIKERSGEGEVENS

We zullen bepaalde gegevens die u naar de Site verstuurt onderhouden met als doel de prestaties van de Site te beheren, evenals gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Site. Hoewel we regelmatig back-ups maken van gegevens, bent u als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die u verzendt of die betrekking hebben op activiteiten die u via de Site heeft ondernomen. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of beschadiging van dergelijke gegevens, en u doet hierbij afstand van enig recht van actie tegen ons als gevolg van dergelijk verlies of beschadiging van dergelijke gegevens.

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

Het bezoeken van de Site, het verzenden van e-mails en het invullen van online formulieren valt onder elektronische communicatie. U stemt ermee in om elektronische communicatie te ontvangen en gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere berichten die wij u elektronisch, via e-mail en op de Site verstrekken, voldoen aan de wettelijke vereiste dat dergelijke communicatie schriftelijk is. U GAAT HIERBIJ AKKOORD MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN, CONTRACTEN, BESTELLINGEN EN ANDERE REGISTERS EN ELEKTRONISCHE AFLEVERING VAN KENNISGEVINGEN, BELEIDSLIJNEN EN VERSLAGEN VAN TRANSACTIES DIE DOOR DE VS OF VIA DE SITE WORDEN GEÏNITIEERD OF VERVULD. U doet hierbij afstand van enige rechten of vereisten onder de statuten, voorschriften, regels, verordeningen of andere wetten in welke jurisdictie dan ook die een originele handtekening vereisen of de levering of bewaring van niet-elektronische archieven, of tot betalingen of het toekennen van kredieten op elke andere wijze dan elektronisch middelen.

GEBRUIKERS EN INWONERS UIT CALIFORNIË

Als een klacht bij ons niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u schriftelijk contact opnemen met de Afdeling Klachtenbijstand van de afdeling klantenservice van het California Department of Consumer Affairs bij 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 of per telefoon op (800) 952-5210 of (916) 445-1254.

DIVERSEN

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle beleidsregels of bedieningsregels die door ons op de Site of met betrekking tot de Site worden geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons. Als wij geen gebruik maken van een van deze rechten of bepalingen die deze gebruiksvoorwaarden bevat, betekent dit niet dat wij dit recht niet alsnog hebben. Deze gebruiksvoorwaarden worden door de wet toegestaan. We kunnen onze rechten en plichten op elk moment aan anderen overdragen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies, schade, vertraging of nalatigheid veroorzaakt door welke oorzaak dan ook die buiten onze controle valt. Als wordt bepaald dat een bepaling of een deel van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, dan is die bepaling of een deel van de bepaling te beschouwen als scheidbaar van deze Gebruiksvoorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van eventuele resterende bepalingen. Er is geen sprake van partnerschap, een werkrelatie, joint venture of agentschap als gevolg van deze gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de site. U stemt ermee in dat deze gebruiksvoorwaarden niet tegen ons zullen worden geïnterpreteerd op grond van het feit dat wij deze hebben opgesteld. U doet hierbij afstand van alle mogelijke verdedigingen die u heeft, gebaseerd op de elektronische vorm van deze gebruiksvoorwaarden en het ontbreken van ondertekening door de partijen hiertoe om deze gebruiksvoorwaarden uit te voeren.

CONTACT

Eezy Inc.
2413 Nashville Road B13
Bowling Green, KY 42101
(888) 473-8050
[email protected]